ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΥ


Κατερίνα Βυθούλκα

  • 1974-1986: Μαθητικά χρόνια στη Ζάκυνθο.
  • 1986: Εισαγωγή, με Πανελλήνιες Εξετάσεις, στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων.
  • 1986-1993: Φοίτηση στην Ιατρική σχολή Ιωαννίνων και απόκτηση πτυχίου.
  • 1993-1997: Ειδικότητα Κυτταρολογίας στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".
  • 1998: Αγροτικό ιατρείο στο Π.Ι. Παντοκράτορα Ζακύνθου.
  • 1999: Έναρξη Ελεύθερου Επαγγέλματος ως Κυτταρολόγος.